CENNÍK

Papier

Biely kancelársky papier cena 0,20 €/kg

Výkup biely papier

Noviny, časopisy, reklamne letáky cena 0,11 €/kg

Kartón cena 0,06 €/kg