RECYKLÁCIA PAPIERA

Recyklácia papiera je kľúčovým procesom pre ochranu prírody a šetrenie prírodných zdrojov. Proces recyklácie pomáha znížiť potrebu výrubu stromov, šetrí energiu a vodu, a znižuje množstvo odpadu na skládkach. Papier sa recykluje v priemyselnom meradle a je možné ho recyklovať 5 až 8 krát, čím sa predlžuje jeho životnosť a znižuje environmentálny dopad. Zber a správne triedenie papiera sú pritom nevyhnutné kroky k zabezpečeniu účinnosti celého procesu.